www.abcmasr.com
اتصل بنا عن الموقع
 

وظائف سائقين

 
 
  [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10 الصفحة 1 من 53  
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎﺋﻖ رﺧﺼﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ او ﺛﺎﻟﺜﺔ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎﺋﻖ رﺧﺼﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ او ﺛﺎﻟﺜﺔ ـ ﺷﺮط اﻻﻗﺎﻣﺔ ـ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳــﺪ ـ اﻛﺘﻮﺑﺮ ـ ت: 01222308883 - 01227668686 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻮرا ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ـ ﻳﺸﺘﺮط اﻻﻟﺘﺰام وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻻﻣ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻮرا ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ـ ﻳﺸﺘﺮط اﻻﻟﺘﺰام وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻻﻣﺎﻧﺔ ـ رﺧﺼﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ـ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻰ اﻛﺘﻮﺑﺮ واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ 01004555378 - 01002128691 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺮﺟﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻤﻔﺮده ﺳﺎﺋﻖ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎده ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮه ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺮﺟﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻤﻔﺮده ﺳﺎﺋﻖ ﻳﺠﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎده ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮه ـ ﻣﺘﻔﺮغ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ 30 :28 ت: 01061097665 - 01201859774 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ درﺟﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ـ ﺟﺎﻣﺒﻮ ﻧﺺ ﻧﻘﻞ ـ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ درﺟﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ـ ﺟﺎﻣﺒﻮ ﻧﺺ ﻧﻘﻞ ـ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ 2700 ج + 3500 ج اﻛﺮاﻣﻴﺎت ﺷﺮط اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ 01128282911 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ درﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ او ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﻲ ـ ﺑﻘﻴﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ درﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ او ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﻲ ـ ﺑﻘﻴﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ت: 24043973 -01289088830 اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ9 ﺻﺒﺎﺣﺎ :4 ﻣﺴﺎء ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻول ـ اﻣﺎم اﻟﺮﺣﺎب ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻول ـ اﻣﺎم اﻟﺮﺣﺎب ـ ﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺰوج و ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ و ﻗﺮب اﻟﺴﻜﻦ ت: 01276002101 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻼﻛﻰ ـ رﺧﺼﻪ ﺧﺎﺻﻪ ـ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻼﻛﻰ ـ رﺧﺼﻪ ﺧﺎﺻﻪ ـ ﻳﺠﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة و ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - 01003413869 – 01118033556 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺠﺴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ و ﺛﺎﻟﺜﺔ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺠﺴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ و ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻼم ـ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ـ ﻗﺒﺎء ـ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ت: 01110279585 - 01028804424 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻘﺔ ﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺆﻫﻞ واﻟﺨﺒﺮة ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻘﺔ ﻟﺴﻴﺪة ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺆﻫﻞ واﻟﺨﺒﺮة ـ رﺧﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ـ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺪﻗﻲ او اﻟﻌﺠﻮزة وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ـ ﻟﻼﺗﺼﺎل 01023646789 - 01005082329 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺧــﺎص اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 11 ش ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﺎرع ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺧــﺎص اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 11 ش ﺳﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﺎرع ﺳﻠﻴﻢ اﻻول ـ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو اﻧﻔﺎق ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺰﻳﺘﻮن - 24500947 – 24557867 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ﺧﺒﺮة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻮات ـ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎدى ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ﺧﺒﺮة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 ﺳﻨﻮات ـ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎدى او ﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ـ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ واﻷﺛﻨﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10ﺻﺒﺎﺣﺎ 25177730 - 25177731 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ـ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ ـ ﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻼﻛﻲ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ـ ...

 

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺋﻖ ـ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ ـ ﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻼﻛﻲ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ـ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ أدوﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 45 ﺳﻨﺔ ـ ﺧﺒﺮة 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﺠﻴﺰة ـ ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮد ﺷﻬﺎدة اداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ـ ﻓﻴﺶ وﺗﺸﺒﻴﻪ ـ رﺧﺼﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ـ ﻳﺮﺳﻞ اﻻﻳﻤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻲ: 33044946 ـ ﻓﺎﻛﺲ: yahoo.com33044946 ـ ﻓﺎﻛﺲ: pancairo@yahoo.com ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-09-12 جريدة الوسيط
 

وظائف موقع بيزات

مطلوب سائق رخصه خاصة لمكتب مبيعات هدايا وخردوات بحلوان 4مساء-11م

 

المركز المصري الصيني مطلوب سائق رخصه خاصه فترة العمل 7ساعات في اليوم +عموله توزيع موعيد ش رمضان راحة من 6مساء حتي 8مساء - 01155051903 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-07-15 موقع بيزات
 

وظائف موقع وظايف

سائقين رخصة درجة ثانية وثالثة

 

للعمل فى موقع بمدينة السادس من أكتوبر يفضل من ساكنى الجيزة على من يرغب بالتقديم الإتصال على تليفون - 33033960 - asmaa.hassan@elsewedy.net ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-07-15 موقع وظايف
 
وظائف جريدة الأهرام

مطلوب لمدرسة خاصة ...

 

وكلاء مديرة رياض اطفال مدرسون جميع التخصصات سائقون عاملات نظافة - 01204000120 - 01204000471 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-07-15 جريدة الأهرام
 
وظائف جريدة الوسيط

مطلوب سائقين بشركة توزيع سكان بالقاهرة ويفضل مد ...

 

مطلوب سائقين بشركة توزيع سكان بالقاهرة ويفضل مدينة نصر- 01007818900 - 01211029812 - 01200666142 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-06-27 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

شركة مطا عم عا لمية تطلب سائقين فسبا للعمل بفروعه ...

 

شركة مطا عم عا لمية تطلب سائقين فسبا للعمل بفروعها 01067472374 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-06-27 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

مطلوب سائق برخصة مهنية من قاطني الجيزة اكتوبر ل ...

 

مطلوب سائق برخصة مهنية من قاطني الجيزة اكتوبر للعمل بشركة بالسادس من اكتوبر للمقابلة و الاختبار الاتصال برقم: 01024642024 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-06-27 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

شركة كبرى للخدمات السياحية تطلب سائقين خاصة او ...

 

شركة كبرى للخدمات السياحية تطلب سائقين خاصة او مهنية لشركة تعمل فى مجال حجز الفنادق و تأجير السيارات ت: 33040200 - فاكس 33040600 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-06-27 جريدة الوسيط
 
وظائف جريدة الوسيط

مطلوب سائقين اولي و ثانية - لشركة استثمارات با ...

 

مطلوب سائقين اولي و ثانية - لشركة استثمارات بالمهندسين - 01001762635 - 01001329327 ...

 
تاريخ الوظيفة : 2014-06-27 جريدة الوسيط
 
  [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   الصفحة 1من 53


 

اضغط لايك عشان يوصلك يوميا جميع الوظائف الخالية فى تخصصك مجانا 100%

© ABC MASR 2014 , All Rights Reserved
For more information please contact us at : +2 011 519 111 62 - info@abcmasr.com